et fi ru en

Ostuinfo

Tellimistingimused

Kuidas osta

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Kehtivus

Käesolevad tingimused kehtivad Signela OÜ (edaspidi „Müüja”) internetileheküljelt aadressil http://www.signela.ee tellitud kaupade ostu-müügilepingutele (edaspidi ainsuses „Leping”), mis sõlmitakse Müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi „Tellija” või „Ostja”) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal. Tellimuse kinnituseks saadetakse Tellijale arve e-mailile.

1.2. Lepingu jõustumine
Tellija tellimus loetakse üldjuhul pakkumuseks võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses sõlmida tellitud kauba ostu-müügi leping. Tellimuse esitamist loetakse lepingu sõlmimiseks ja arve tasumine 5 kalendripäeva jooksul tellimuse esitamisest on Tellija kohustus. Tellimuse kinnituseks saadetakse Tellijale arve e-mailile.

1.3. Tellimuse täitmise tähtaeg
Müüja asub tellimust täitma peale makse laekumist Müüja arveldusarvele. Mida kiiremini laekub makse, seda kiiremini saab Tellija tellitud esemed kätte. Tellimused postitame 5 tööpäeva jooksul makse laekumisest meie arvelduskontole. Kauba eest on võimalik tasuda koheselt peale tellimuse esitamist Swedbanki ja SEB Bank pangalingi kaudu - klikkides Swedbanki või U-neti nupul, sisenedes internetipanka ja tasudes juba täidetud maksekorralduse. Peale makse sooritamist tuleb kindlasti vajutada nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“.

1.4. Hind ja makseviis

http://www.signela.ee lehel olevate kaupade hinnad on eurodes ning sisaldavad Eesti Vabariigi käibemaksu (20%).

Alates 01.01.2012.a. kehtiv muudatus: Minimaalne tellimuse summa enne postitasu lisandumist on 10.00 eurot;. Tellimusele lisandub postitasu 3.85 eurot; kui kohaletoimetamise viisiks on valitud „Maksikiri tähtsaadetisena Eestisse; 2.75 eurot kui kohaletoimetamine toimub SmartPost pakiautomaadi kaudu Eestisse. ja 13.00 eurot kui paki kohaletomietamine toimub SmartPiost pakiautomaati Soomes.  Palun esitage ostusoov siis, kui olete veendunud, et just neid esemeid soovite ning olete valmis tellimuse eest tasuma. Võimalusel esitage soovitud esemed ühe tellimusena. Juhul kui peale tellimuse kinnitamist leidsite veel midagi sobivat, esitage lisatellimusel. Samal päeval esitatud tellimused postitame ühe pakina ja tasumisele kuulub ühekordne postitasu. Erinevatel päevadel ning erinevate kampaaniate raames esitatud tellimuste puhul kuuluvad tasumisele ka erinevate tellimuste postitasud täies mahus. Tellimuste täitmise piirkond on Eesti Vabariik ja Soome Vabariik. Soovi korral saame pakkuda ka kohaletoimetamist mujale Euroopa Liidu liikmesriiki- vastava transpordihinna teatame e-maili teel peale hinnapäringu esitamist.

Kauba eest saab tasuda koheselt peale tellimuse kinnitamist läbi pangalingi. Samuti saab tasuda hiljem  ka ülekande teel arve alusel. Arve väljastatakse peale tellimuse saatmist tellija e-mailile, samuti saab seda vaadata tellimuste alt, olles kasutajana sisse loginud. Arve maksetähtaeg on 5 kalendripäeva. Tasumisel palume selgitusena märkida tellimuse number.

Kui tellimuse saatmisest on möödunud 6 päeva, aga makset ei ole laekunud Müüja arveldusarvele, tühistatakse nimetatud tellimuses olevate kaupade broneering ning hilisema laekumise korral ei saa Müüja garanteerida tellimuse täitmist. Enne maksetähtaja saabumist saadetakse Tellija e-mailile meeldetuletus tasumata tellimusest.

1.5. Kauba kättetoimetamine

Tellitud kaupade kohaletoimetamine toimub alljärgnevalt:

1) Eesti Posti tähitud maksikiri Eesti piires - postitasu 3.85 &eurot. Kui paki posti panemise teatest, mis saadetakse Tellija e-mailile, on möödunud 3-4 kalendripäeva ja selleks hetkeks pole pakiteatist postkasti saabunud, palun küsige paki triipkoodi. Pakkide teekonda saab jälgida aadressil http://teavitus.post.ee/ar_status.asp.

2) Pakk saadetakse Tellijale SmartPostiga Tellija poolt soovitavasse pakiautomaati Eesti piires- postitasu 2.75 eurot ja Soomes asuvasse pakiautomaati 13 eurot. Pakiautomaatide asukoha kohta leiate info infot siit http://www.smartpost.ee/.

Juhul kui Ostja ei ole pakile tähtaegselt järgi läinud ja ei ole Müüja käest teinud triikoodi järelpärimist ning pakk jõuab Müüja kätte tagasi, tasub Ostja teistkordselt kohaletoimetamise tasu.

1.6. Tellimusest loobumine, esemete tagastamine

Esitatud kuid veel tasumata tellimustest saab loobuda 24 tunni jooksul tellimuse esitamisest, teavitades sellest Müüjat e-maili aadressil pood[at]signela.ee Juhul kui Tellijal tekib vajadus tellimust muuta, siis tuleb Müüjat sellest teavitada 24 tunni jooksul tellimuse esitamisest. Sellisel juhul Müüja tühistab esitatud tellimuse ning Tellija esitab parandatud tellimuse. Kui tellija pole teatanud tellimuse muutmise vajadusest või loobumisest nimetatud aja jooksul, eeldab Müüja, et tellimus kuulub täitmisele. Kõik tellimused, mis ei ole tühistatud või on nende eest arve tasumata jäetud tähtaegselt, tühistatakse Müüja poolt. Peale seda lisatakse Tellija nimele maksehäire. Juhul kui Tellija on jätnud tellimuse välja ostmata ning Müüjat ei ole teavitanud, siis on Müüjal õigus rakendada järgnevate tellimuse korral lühemat maksetähtaega kui 5 kalendripäeva kuni Tellija usaldusväärse maksekäitumise taastumiseni. Korduvalt tasumata jätnud Tellijate kasutajakontod on Müüjal õigus blokeerida või sulgeda.

Tellitud esemete tagastamise aeg on 14 kalendripäeva alates tellimuse kättesaamisest. Esemete tagastamise kohta palume saata e-mail koos tagastamise põhjusega aadressile pood[at]signela.ee Ainult tähtsaadetisena või SmartPostiga tagasi saadetud esemete eest saab Müüja garanteerida raha tagastuse. Tagastatud esemed peavad olema samas seisukorras mis pakki saades, uued esemed hinnasiltidega ning kasutamata. Tagastatud kaup peab olema kasutamata ja avamata originaalpakendis.

Kui tagastatav kaup või müügipakend on rikutud, tuleb tellijal kompenseerida kauba väärtuse vähenemine. 

Müüja tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud raha Tellija poolt teatatud pangaarvele 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Postitasu ei kuulu hüvitamisele, samuti ei hüvita Müüja Tellijale toodete tagastuseks tehtud kulutusi. SmartPostiga tagastades (kasutades paki väljavõtmise sama uksekoodi) arvestatakse tagastatast summast maha poes kehtiv SmartPost pakitasu.

1.7. Müüja õigus lepingust taganeda
Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui vastava kauba varud on ammendunud. Tellijat informeeritakse sellest esimesel võimalusel e-maili teel. Tellijale pakutakse sellisel juhul võimalust loobuda kogu tellimusest, võimalust valida asendustoode või tagastatakse tasutud ettemaks.

1.8. Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Müüjal on õigus koguda Tellija poolt Müüjale avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks ka kolmandale isikule. Müüjal on õigus kasutada Tellija isikuandmeid ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.

1.9. Vastutuse piirang

Müüja vastutab vaid raskest hooletusest või tahtlusest tingitud kahju eest. Müüja ei vastuta võimalike trükivigade eest.

2. LÕPPSÄTTED

Käesolevatele tellimistingimustele ning Müüja ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

3. KONTAKTANDMED

Signela OÜ
Harju tee 1
Aruküla 75201
Raasiku vald
Harjumaa

e-mail: pood[at]signela.ee
Telefon E-R kell 09:00-17:00 55 57 44 13
Reg. Nr. 11304235
KMKR nr. EE101185031

Kuidas osta

1. Kliendiks registreerumine

Tellimise eelduseks on registreerumine kliendiks. Kuna registreerimisandmeid kasutatakse kaupade kättetoimetamiseks, siis palun veenduge et olete need sisestanud korrektselt.

Enne tellima asumist tutvuge kindlasti tellimistingimustega.
Soovi korral lisa sobiv suurus ja kogus ostukorvi. Veenduge, et valisite õige suuruse ja koguse.
NB! Kui toote koguseks on märgitud toote juures 1, siis seda toodet on 1 tk. Kui antud toodet lisatakse ostukorvi rohkem kui 1, siis ilmub selle kohta vastav hoiatus ning tellimuse tegemist jätkata ei saa. Selleks tuleb kas muuta ostukorvi lisatud toote kogust või toode eemaldada ostukorvist. Ostukorvis olevate toodete koguseid saate muuta kui kirjutate soovitud koguse numbrina lahtrisse „kogus“ ja vajutate nuppu „ok.“ Toote rea lõpus olevale punasele ristikesele vajutades saate eemaldada toote ostukorvist.

NB! Kui olete kauba ostukorvi pannud, kuid tellimisprotsess on lõpetamata, siis on ostukorvis olevat kaupa võimalik osta ka teistel klientidel.

2. Kohaletoimetamine

Valige tellimuse väljastamise valik:
Tähtmaksikiri: Teenuse hind 3.40 €                                                                                                                         SmartPost´i pakiautomaat: Teenuse hind 2.75 €

3. Ostude eest tasumine:

1) Makse Swedpank internetipangas: tehes valiku suunatakse Teid Swedpank internetilehele kus saate sooritada makse tellimuse eest. Peale makse sooritamist tuleb KINDLASTI vajutada nuppu „tagasi kaupmehe juurde.“ Ainult sellisel juhul on Teie makse sooritatud ja tellimus OÜ Signela poolt vastu võetud;

2) Makse SEB Bank internetipangas: tehes valiku suunatakse teid SEB internetilehele kus saate sooritada makse tellimuse eest. Peale makse sooritamist tuleb KINDLASTI vajutada nuppu „tagasi kaupmehe juurde.“ Ainult sellisel juhul on Teie makse sooritatud ja tellimus OÜ Signela poolt vastu võetud.
3) Teie e-mailile saadetakse arve, mille maksetähtaeg on 5 kalendripäeva alates arve väljastamisest.

4. Tellimuse kinnitamine

Kui kõik soovitud tooted on ostukorvis vajutage nuppu „Saada tellimus.“

Meeldivaid oste!